معلم گرامی!با عضویت در سایت ریاضیات کانگورو...

  • نمونه مسئله های ریاضیات کانگورو را ببینید و با منابع آموزشی ریاضیات کانگورو آشنا شوید.
  • با کمک محتواهای آموزشی که به صورت دوره ای در سایت قرار می گیرد به دانش آموزان خود بیاموزید که چگونه مسئله های ریاضی را حل کنند و چگونه از ریاضی لذت ببرند.
  • مسئله های پیشنهادی خود را برای فرستادن به مجمع جهانی کانگورو در سایت بارگذاری کنید.