ریاضیات کانگورو چیست؟

                               

(مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی نمایندهٔ رسمی انجمن جهانی کانگورو بدون مرز در ایران است
و کلیهٔ حقوق ریاضیات کانگورو در ایران متعلق به این مؤسسه است.)

 

دربارهٔ روز و مسابقهٔ بینالمللی ریاضیات کانگورو

ریاضیات کانگورو یکی از بزرگترین برنامههای ترویج ریاضیات در دنیاست که با هدف ارتقای درک ریاضی دانشآموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت بردن از فعالیتهای هوشمندانهٔ ریاضی در بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار میشود. روز ریاضیات کانگورو، در حقیقت روز جشن گرفتن برای ریاضیات است.

دانشآموزان در این روز بازی میکنند، سرگرم میشوند، مسئله حل میکنند و به ریاضیات علاقهمند میشوند. در حال حاضر، بیش از هفت میلیون دانشآموز در جهان به همراه معلمان و والدینشان این روز را جشن میگیرند و در این روز فعالیتهای ریاضی متنوعی را برگزار میکنند. در روز ریاضیات کانگورو علاوه بر فعالیتهای شادیآفرین و تفریحات ریاضی، یک مسابقه نیز برگزار میشود. مسئلههای این مسابقه فقط برای سنجش آموختههای ریاضی دانشآموزان طراحی نشدهاند، بلکه هدف اصلی آنها بهکارگیری توانمندی دانشآموزان در حل خلاقانهٔ مسئله است. در حقیقت دانشآموزان در روز ریاضیات کانگورو مسئلههایی را حل میکنند که جایشان در کلاسهای ریاضی مدرسه خالی است؛ مسئلههایی که دانشآموزان با حل آنها به قدرت تفکر و خلاقیت خود پی میبرند و از بهکارگیری توانمندیهای خود شادمان میشوند. 

روز و مسابقهٔ ریاضیات کانگورو در ماه مارس (فروردین) هر سال در تمام کشورهای عضو برگزار میشود.

 

 

اهداف ریاضیات کانگورو

ایجاد فضایی شاد با هدف علاقهمند کردن دانشآموزان به ریاضیات

 ارتقای درک ریاضی دانشآموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت بردن از فعالیتهای هوشمندانهٔ ریاضی

 همگانی کردن فعالیتهایی که به ترویج ریاضیات بین دانشآموزان و معلمان کمک میکند

 تقویت اعتماد به نفس دانشآموزان در یادگیری ریاضیات و افزایش مهارت حل مسئله

 کمک به درک کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره

 

 مزایای مسابقهٔ ریاضیات کانگورو

 تمام دانشآموزان در هر سطحی میتوانند در آن شرکت کنند و همهٔ شرکتکنندگان در آن برندهاند؛ هیچ کس در کانگورو بازنده نیست!

 محتوای علمی مسئلههای کانگورو پیچیده نیست و پاسخ دادن به آنها نیاز به آمادگی ویژهای ندارد، فقط به کمی فکر کردن و خلاقیت نیاز است!

 امکان شرکت در آن برای تمام پایههای تحصیلی دبستان و متوسطه وجود دارد، پس دانشآموزان میتوانند در سالهای بعد نیز از شرکت در آن لذت ببرند!

 

 

تاریخچهٔ ریاضیات کانگورو

در اوایل دههٔ ۹۰ میلادی دو معلم فرانسوی به نامهای «آندره دُلُدیک» و «ژان پیر بودین» به پاس خدمات ریاضیدان استرالیایی
«پیتر اُ.  هولوران»، مسابقهٔ ریاضیات کانگورو را در فرانسه بنیان نهادند. این مسابقه در چند سال اول در بیش از ۲۰ کشور اروپایی و سپس در  سراسر دنیا گسترش یافت. در ۱۷ ژانویهٔ سال ۱۹۹۵ «انجمن کانگورو بدون مرز» بهطور رسمی تأسیس شد و از سال ۱۹۹۶ کلیهٔ کشورهای عضو این انجمن به صورت سالانه در گردهمایی انجمن کانگورو بدون مرز شرکت میکنند و با مشارکت یکدیگر، سؤالهای این مسابقه را انتخاب میکنند. در حال حاضر این مسابقه در بیش از ۸۰ کشور جهان برگزار میشود.

کشور ایران از سال ۲۰۰۸ به عضویت «انجمن کانگورو بدون مرز» در آمد و مؤسسهٔ فرهنگی فاطمی به عنوان نمایندهٔ رسمی این انجمن در ایران شناخته شد. دبیرخانهٔ ریاضیات کانگورو برگزاری این رویداد جهانی را در ایران بر عهده دارد. مسابقهٔ ریاضیات کانگورو از سال ۲۰۰۹ تاکنون هر سال در ایران برگزار شده است.

 

ریاضیات کانگورو در ایران شامل دو رویداد اصلی است:

 روز و مسابقهٔ ریاضیات کانگورو که آخرین پنجشنبهٔ فروردین هر سال به طور همزمان در مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور برگزار میشود. در نهمین دورهٔ این مسابقه که ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد، بیش از ۸۶۰۰۰ دانشآموز از سراسر کشور شرکت کردند.

 

 

 

جشن پایانی که تابستان هر سال با حضور دانش‌آموزان برگزیده و خانواده‌های آن‌ها، مدیران مدارس و مراکز آموزشی، کارشناسان آموزشی و جمعی از اساتید ریاضی کشور برگزار می‌شود. در جشن پایانی نهمین دوره که ۱۷ شهریورماه در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار شد  ۲۰۷ دانش‌آموز برگزیده از سراسر کشور به همراه والدین خود و مدیران بیش از ۳۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی دعوت شده بودند.
در این مراسم علاوه‌بر از تقدیر از دانش‌آموزان برتر از ۱۵ مدرسه و مرکز آموزشی برترو طراحان سؤال‌های ریاضی راه یافته به کنگرهٔ جهانی ریاضیات کانگورو نیز 
تجلیل به عمل آمد.

 

 

روز ریاضیات کانگورو را چگونه برگزار کنیم؟

روز ریاضیات کانگورو فرصتی است برای دانشآموزان و معلمان تا به ریاضیات بپردازند، البته به شکلی متفاوت از کلاس درس.

در این روز میتوانیم:

  با نصب پوسترهای ریاضی به استقبال روز ریاضی کانگورو برویم.

  بازیهای ریاضی راه بیندازیم. (برگزار کردن یک دوره مسابقهٔ ریاضی با تعدادی نخود و لوبیا و چند برگ کاغذ هم شدنی است و امکانات خاصی نمیخواهد.)

  از معلمان ریاضی مدارس تقدیر کنیم.

  با دعوت از کارشناسان و به کمک معلمان ریاضی، کارگاههای ریاضی برگزار کنیم .

  نمایشگاهی از پژوهشهای ریاضی دانشآموزان برپا کنیم.

  ریاضیدانان معروف ایران و جهان را به دانشآموزان معرفی کنیم.

  قابلیتهای نرم افزاری ریاضی مانند Geo Gebra را به دانشآموزان معرفی کنیم و به آنها نشان دهیم که چگونه میتوانند برای یادگیری ریاضی از این نرمافزارها کمک بگیرند.

  استفادهٔ درست از ماشین حساب را به دانشآموزان یاد بدهیم.

  برای دانشآموزان فیلم و انیمیشنهای ریاضی پخش کنیم.

  با رسم شکل و استفاده از مقوا و چوب، اثباتهای هندسی انجام دهیم.

  کاردستی ریاضی بسازیم.

  نمایشگاهی از کتابهای سودمند و جذاب ریاضی برپا کنیم.

 

                                               

      

 

 

 


مطالب بیشتر:

ریاضیات کانگورو در ایران

مسئله ها و پاسخ های مسابقۀ ریاضیات کانگورو 2015