منابع آموزشی

فهرست قیمت و فرم سفارش انتهای صفحه

با هدف آشنایی مخاطبان با ریاضیات کانگورو و نیز استفادۀ بهتر از مفاهیم، مسائل و رویکرد ریاضیات کانگورو در مدارس به‌ویژه کلاس‌های حل مسئله، مجموعه‌ای از منابع آموزشی با ویژگیهای زیر فراهم شده است که معلمان، دانش‌آموزان، والدین و سایر علاقه‌مندان میتوانند با توجه به نیازشان از آن‌ها استفاده کنند. روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو در کنار این مجموعه کتاب‌ها و نیز سایت ریاضیات کانگورو، بسته‌ای آموزشی را تشکیل می دهند که به ارتقای درک ریاضی دانشآموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت‌بردن از فعالیتهای هوشمندانۀ ریاضی کمک خواهد کرد.

این کتاب‌ها...

 • برای دانشآموزان، معلمان ریاضی و والدین تهیه شده‌اند؛
 • به رشدِ تفکر، خلاقیت و توانایی استدلال دانشآموزان کمک می‌کنند؛
 • در کلاسهای درس ریاضی، کلاسهای فوقبرنامه و منزل قابل استفاده‌اند؛
 • برای استفاده در طرح «یک روز با نشاط» مناسب‌اند؛
 • با سرفصلهای کتابهای ریاضی مدرسه به‌ویژه بخش‌های مربوط به راهبردهای حل مسئله متناسب‌اند.
 • برای آمادگی در آزمونهای ورودی مدارس برتر و استعدادهای درخشان مفیدند.

 

«زنگ حل مسئله»، مجموعه‌ای ۹ جلدی است که با هدف تقویت توانایی حل مسئله برای دانش‌آموزان دبستان و متوسطهٔ اول تهیه شده است. بیش‌تر مسئلههای این کتابها از میان مسئلههای مسابقههای ریاضیات کانگورو انتخاب شدهاند. مسئله‌های انتخاب شده در هر کتاب با موضوع‌های درسی ریاضی هر پایه متناسب‌اند.

در کتاب‌های درسی جدید ریاضی دبستان و متوسطهٔ اول و نیز در برنامهٔ درسی ملی کشور بر توانایی حل مسئله تأکید شده است. کتاب‌های «زنگ حل مسئله» با انتخاب دقیق مسئله‌هایی که در راستای همین هدف‌اند می‌توانند منابع آموزشی مناسبی برای معلمان، والدین و دانش‌آموزان باشند.

برای استفادهٔ بهتر از کتاب‌های این مجموعه در کلاس‌های درس ریاضی، راهنمای پاسخ مسئله‌‌ها در کتاب جداگانه‌ای برای استفادهٔ معلمان و والدین منتشر شده است.

 


 

 

مجموعۀ شش جلدی «ریاضیات کانگورو» حاوی مسئلههای دورههای اخیر مسابقههای بینالمللی ریاضیات کانگورو همراه با پاسخ تشریحی آنهاست. هدف این کتابها، آشنایی دانشآموزان و معلمان ریاضی با این مسابقهها، به‌ویژه مسئلههای ساده، زیبا و جذاب و راه‌حلهای بدیع و خلاقانۀ آنهاست. هر یک از کتابهای این مجموعه مانند خود مسابقههای کانگورو برای دو پایۀ تحصیلی تهیه شدهاند و از پایۀ اول دبستان تا پایان دورۀ متوسطه را پوشش میدهند. 

 


 

                                    

                                                                  

در طرحدرسهای حل مسئلۀ ریاضیات کانگورو، برای هر یک از راهبردهای هشتگانۀ مطرح‌شده در کتابهای درسی ریاضی، تعدادی مسئله از دورههای گذشتۀ مسابقۀ ریاضی کانگورو گلچین و به‌همراه توضیحاتی، برای استفادۀ معلمان در کلاس ریاضی مدرسه ارائه شده است. حل مسئلههای مسابقههای کانگورو در کلاس درس به‌همراه راهبردهای آموزش داده شده در کتاب درسی میتواند راهکار مناسبی برای تقویت مهارت حل مسئله و تفکر خلاق در دانشآموزان باشد.

 

روش‌های تهیه منابع آموزشی ریاضیات کانگورو:

 1. خرید از کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور
 2. خرید از طریق نمایندگی‌های ریاضیات کانگورو: برای مشاهده فهرست نمایندگی‌ها از منوهای بالا به صفحهٔ نمایندگی‌ها مراجعه کنید.
 3. خرید آنلاین از سایت انتشارات فاطمی: برای خرید آنلاین این مجموعه کتاب‌ها بر روی تصاویر بالا کلیک کنید.
 4. خرید حضوری یا سفارش تلفنی از فروشگاه کتاب فاطمی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، نبش خیابان شهدای ژاندارمری- تلفن: ۶۶۹۶۱۷۲۸
 5. علاوه بر شیوه‌های فوق، مدارس و مراکز آموزشی برای سفارش عمدهٔ کتاب‌ها و منابع آموزشی می‌توانند فرم زیر را دریافت و پس از تکمیل برای دبیرخانه فکس یا ایمیل کنند.

 فهرست قیمت و فرم سفارش منابع آموزشی ریاضیات کانگورو