مسئله‌ها و پاسخ‌های مسابقه کانگورو ۲۰۱۷

سلام!

امیدواریم از شرکت در نهمین دورۀ ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ لذت برده باشید. با کلیک برروی پیوندهای زیر می‌توانید فایل مربوط به پایۀ خود را دریافت کنید. کلید مسابقه در صفحه آخر دفترچه قرار داده شده است. از طریق پیوند دوم نیز می‌توانید فایل پاسخ تشریحی مسئله‌ها را دریافت کنید.

کارنامه، گواهی شرکت در مسابقه و دیپلم افتخار هم تا پایان اردیبهشت به مدارس ارسال خواهد شد. 

 

گروه ۱: پایه‌های اول و دوم ابتدایی (PreEcoliers)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ همراه با کلید

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

 

گروه ۲: پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی (Ecoliers) 

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ همراه با کلید

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

 

 

گروه ۳: پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی (Benjamins)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ همراه با کلید

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

 

 

گروه ۴: پایه‌های هفتم و هشتم متوسطهٔ اول (Cadets)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ همراه با کلید

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

 

 

گروه ۵: پایه‌های نهم و دهم (Juniors)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ همراه با کلید

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷

 

 

گروه ۶: پایه‌های سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی (Seniors)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷ همراه با کلید

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۷