مسئله‌ها و پاسخ‌های مسابقه کانگورو ۲۰۱۸(جدید)

سلام!

امیدواریم از شرکت در دهمین دورۀ جشنوارهٔ بین‌المللی ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸ لذت برده باشید. با کلیک برروی پیوندهای زیر می‌توانید فایل مربوط به پایۀ خود را دریافت کنید. از طریق پیوند دوم نیز می‌توانید فایل پاسخ تشریحی مسئله‌ها را دریافت کنید.

 

گروه ۱: پایه‌های اول و دوم ابتدایی (PreEcoliers)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

 

گروه ۲: پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی (Ecoliers) 

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

 

 

گروه ۳: پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی (Benjamins)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

 

 

گروه ۴: پایه‌های هفتم و هشتم متوسطهٔ اول (Cadets)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

 

 

گروه ۵: پایه‌های نهم و دهم (Juniors)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

 

 

گروه ۶: پایه‌های سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی (Seniors)

  دریافت مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸

  دریافت پاسخ تشریحی مسئله‌های ریاضیات کانگورو ۲۰۱۸