مسئله‌ها و پاسخ‌های مسابقه کانگورو ۲۰۱۶

دوستان کانگورو سلام و خسته نباشید!

امیدواریم از شرکت در هشتمین دورۀ ریاضیات کانگورو 2016 لذت برده باشید. می‌دانیم که منتظر دریافت حل مسئله‌های مسابقه 2016 بودهاید. با کلیک برروی پیوندهای زیر می‌توانید فایل مربوط به پایۀ خود را دریافت کنید. حالا که مسئله‌ها و حل آن‌ها را دارید می‌توانید بیشتر درباره آن‌ها فکر کنید.

 

گروه 1: پایۀ اول و دوم ابتدایی (PreEcoliers)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2016                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2016

     

گروه 2: پایۀ سوم و چهارم ابتدایی (Ecoliers)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2016   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2016

 

گروه 3: پایۀ پنجم و ششم ابتدایی (Benjamins)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2016                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2016

 

گروه 4: پایۀ هفتم و هشتم (Cadets)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2016                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2016

 

گروه 5: پایۀ نهم و دهم (Juniors)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2016                   

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2016

 

گروه 6: پایۀ یازدهم و دوازدهم (Seniors)

  دریافت مسئله های ریاضیات کانگورو 2016

  دریافت حل مسئله های ریاضیات کانگورو 2016